Yksilötapaamiset

Työskentelyn sisältö yksilötapaamisessa

 

Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa, miksi hän on saapunut Perheväkivaltaklinikalle ja millaisia toiveita hänellä itsellään on työskentelyn suhteen.

 

Käytämme työssämme näitä kriisityön, psykoterapian ja psykoedukaation menetelmiä:

 

Kriisityö:

 • Tilanteen läpikäynti 

 • Kuuntelu 

 • Neuvonta

 • Vakauttaminen

Psykoedukaatio:

 • Väkivallan vaikutuksista puhuminen

 • Väkivallan eri muodoista puhuminen

 • Uuden näkökulman etsiminen

 • Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyn opettelu

Psykoterapeuttiset menetelmät:

 • Tunteiden, ajatusten ja uskomusten tutkiminen

 • Asioiden merkitysten käsittely ja yhteyksien etsiminen eri asioiden välillä

 • Elämäntarinan ja perhetaustan näkyväksi tekeminen sekä sen tutkiminen, miten ne vaikuttavat tämän hetken elämään