Paritapaamiset

Työskentelyn sisältö paritapaamisissa

 

Pariskuntien kanssa työskentelemme pääsääntöisesti työparina. Tämä mahdollistaa sen, että kummallakin asiakkaalla on oma työntekijä, jonka kanssa voidaan sopia tarvittaessa yksilötapaamisia.

 

Käytämme työssämme näitä kriisityön, psykoterapian ja psykoedukaation menetelmiä:

 

Kriisityö:

 • Tilanteen läpikäynti 

 • Kuuntelu 

 • Neuvonta

 • Vakauttaminen

Psykoedukaatio:

 • Väkivallan vaikutuksista puhuminen

 • Väkivallan eri muodoista puhuminen

 • Uuden näkökulman etsiminen

 • Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyn opettelu

Psykoterapeuttiset menetelmät:

 • Tunteiden, ajatusten ja uskomusten tutkiminen

 • Asioiden merkitysten käsittely ja yhteyksien etsiminen eri asioiden välillä

 • Elämäntarinan ja perhetaustan näkyväksi tekeminen sekä sen tutkiminen, miten ne vaikuttavat tämän hetken elämään