Miten työskentelemme

Kyseessä on lyhytkestoinen kriisiapu, jolla pyritään tilanteen tasapainottamiseen.  Mikäli asiakas tarvitsee pitempikestoista apua tai terapiaa, hänet ohjataan tarvittavaan jatkohoitoon.

 

Väkivallan hoidossa kiinnitämme huomiota ongelman erityisyyteen sekä perheen kaikkien osapuolten turvallisuuteen tapaamisten aikana. Työskentelyssämme nostamme esiin myös lasten näkökulmaa väkivaltatilanteissa. 

 

Katso tarkemmin vasemmalta valikosta, miten työskentelemme yksilöiden, parien ja ryhmien kanssa.